Sälja bostad i Enebyberg

Enebyberg är en av fyra kommundelar i Danderyds kommun som utgör en egen postort. De övriga delarna är Stocksund, Danderyd och Djursholm.

När man ska sälja sin villa eller bostadsrätt i Enebyberg, är steg ett i processen att kontakta den mäklare man vill anlita.

Det finns flera lokala mäklare som har specialiserat sig i området. Ett exempel på en sådan mäklarfirma är Vincent Forssbeck. Firman profilerar sig som Danderyds mest anlitade mäklare och har både lång erfarenhet och god lokalkännedom i både Enebyberg och närliggande områden.

Med hjälp av mäklaren diskuterar man sedan vilken typ av marknadsföring som är lämplig, vilken målgrupp som är fokus, samt om några renoveringar behöver göras innan bostaden läggs ut till försäljning.

Idrott, friluftsliv och närhet till naturen

Med tanke på att kommundelen Enebyberg ligger precis intill Rinkebyskogen, som är ett skogsområde med naturreservat i Danderyds kommun och startpunkt för den populära vandringsleden Roslagsleden, så kan en lämplig strategi vara att inkludera friluftsintresserade och barnfamiljer i sin marknadsföring.

Vid Rinkebyskogen ligger Enebybergs idrottsplats, som också ger stora pluspoäng till kommundelens attraktionsvärde. Idrottsplatsen har en ishall, gräsplaner med både konstgräs och naturgräs, motionsspår och motionshall med dusch och bastu.

Villastaden och annan bebyggelse

Precis som de övriga kommundelarna i Danderyds kommun, präglas bebyggelsen i Enebyberg av villor och småhus. De villor som vid sekelskiftet byggdes av AB Enebybergs villastad har med åren blandats med nyare, modernare varianter. Villorna har fått sällskap av (eller gjorts om till) flerbostadshus och därmed skapat ett mycket populärt område att bo i. Under 1960- och 1970-talen var det vanligt med nybyggnation av radhus och kedjehus.

Vid visningar av bostäder är det vanligt att mäklaren informerar spekulanterna om bostadsorten som sådant och om detaljer som gör just det området speciellt och attraktivt. Just villastaden och äldre byggnader, som Enebybergs gård, kan vara exempel på sådana detaljer.

Shopping & ungdoms- och seniorverksamhet

Enebyberg är alldeles uppenbart ett område med attraktivt boende som passar alla åldrar. Inför budgivning av en bostad har köparen sannolikt hört mycket om hur varierande miljön och aktiviteterna i Enebyberg är.

Enebyberg har ett eget shoppingcenter, med gratis parkering och lekplats för barnen. Det finns också aktiviteter för invånare i alla åldrar via verksamheten Träffpunkt Enebyberg, som har lokaler centralt vid Eneby torg. 

Träffpunkt Enebyberg har bibliotek, café, kyrkorummet, öppna förskola, ungdomscentrum och seniorcentrum.

Enebybergs ungdomscentrum är en av tre fritidsgårdar i Danderyds kommun. Fritidsgården riktar sig till ungdomar mellan 12 och 18 år och är alkohol- och drogfri. De tillhandahåller replokal med instrument, datorer, TV-spel, studio och ateljé.

Alla fritidsgårdar i Danderyds kommun är inkluderande och HBTQ-certifierade. Det innebär alltså att all personal har fått utbildning av RFSL i HBTQ-relaterade frågor.

Seniorcentrum ordnar aktiviteter för seniorerna i kommundelen. Där finns möjlighet till studiebesök och utflykter, boulespel, sittande gymnastik, pingis, fester, loppmarknader och soppluncher. Man kan också ägna sig åt umgänge och samtal över stillasittande aktiviteter som vävning och man får låna verksamhetens datorer.

Det är trots allt en önskan hos många, att de ska kunna föreställa sig hela livet på just den platsen, när de köper en ny bostad. Det är den känslan man vill ha när man skriver kontrakt.