Köpare och Kontraktskrivning

När budgivningen så småningom är klar och en köpare äntligen är utsedd, är det dags att skriva köpekontrakt. Köparen ska först kontakta sin egen bank och informera om att budgivningen är vunnen, så att lånelöftet kan omvandlas till en låneansökan. Banken kontrollerar sedan detaljer om den nya bostaden och en eventuell förenings årsredovisning innan de beviljar lånet enligt det tidigare löftet.

Man bestämmer ett datum då köpare och säljare tillsammans med mäklaren sätter sig ner och upprättar ett köpeavtal. Mäklaren har god juridisk kunskap och vet vad som ska ingå i kontraktet. Ofta använder de sig av standardiserade kontrakt som enkelt kan justeras vid behov. Fram till att kontraktet är påskrivet kan en av parterna fortfarande dra sig ur affären. Det är inte olagligt för vare sig köpare eller säljare att plötsligt ändra sig och inte vilja genomföra köpet.

Köpekontraktets innehåll enligt lag

Lagen säger att nedanstående punkter måste ingå i ett kontrakt.

  • En överlåtelseförklaring, det vill säga att säljaren berättar tydligt att huset eller lägenheten ska överlåtas till köparen
  • Både köparens och säljarens underskrifter
  • Hela försäljningssumman
  • Adress, lägenhetsnummer och föreningens namn och organisationsnummer om objektet är en bostadsrätt
  • Fastighetsbeteckning om objektet är ett hus

Det går bra att lägga till fler punkter i kontraktet om man har ett behov av att göra det, men ovanstående punkter måste finnas med. Exempel på detaljer som kan vara bra att ha med, trots att lagen inte kräver det, är handpenningens storlek, tillträdesdatum och både köparens och säljarens personuppgifter.

Har man andra överenskommelser och villkor, så bör man ta med dessa i avtalet, hur obetydliga detaljer det än må vara. Det är bättre med för mycket information i kontraktet än för lite.

Läs igenom och förstå vad kontraktet säger

Var noga med att läsa igenom hela kontraktet så att du förstår vad som står och exakt vad det är du skriver under. Man kan be om att få en kopia på kontraktet redan när man bestämmer sig för att överlåta bostaden. Det ger en möjlighet att i lugn och ro läsa igenom avtalet. Det är mycket viktigt att inte skriva under något som man inte förstår. Om något är oklart – be mäklaren om ett förtydligande eller att formulera om kontraktet så att det blir tydligare.

Betalning av bostadsköpet

När kontraktet har skrivits brukar man ha ungefär tio dagar på sig att betala handpenningen till mäklarens klientmedelskonto. Detta gör man för att visa att man avser att fullfölja köpet. Handpenningen brukar vara 10 % av den totala summan och den ingår i kontantinsatsen, som är 15 %.

På tillträdesdagen träffas man hos mäklaren för att gå igenom allting igen. Sedan överförs hela köpeskillingen och den kvarvarande delen av kontantinsatsen. Det är något som köparens och säljarens banker i princip sköter själv. Normalt tar proceduren på tillträdesdagen cirka en halvtimme att genomföra. När betalningen är gjord och allting är underskrivet får båda parter ett detaljerat kvitto, också kallat köpebrev, på samtliga transaktioner. Det är nu nycklarna överlämnas till den nya ägaren och det är dags att börja flytta in.